Neidio i'r prif gynnwy

Canser y Pen a'r Gwddf

Arweinydd Clinigol CSG: Leah Cox, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
a Menna Payne, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar ganser y pen a'r gwddf ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 

Mae gwybodaeth ar gyfer cleifion ar gael ar ein hyb cleifion.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y CSG Pen a'r Gwddf, cysylltwch â WCN.CancerSiteGroups@wales.nhs.uk