Neidio i'r prif gynnwy

Ein hamcanion

1. Codi ymwybyddiaeth o ataliad y galon y tu allan i’r ysbyty
2. Cynyddu cyfraddau CPR gan bobl gyfagos drwy:
  • Sicrhau bod gan bobl sgiliau CPR
  • Sicrhau bod mwy o hyfforddiant CPR ar gael
  • Cynyddu nifer y bobl sy’n gallu derbyn a chael mynediad at hyfforddiant CPR
  • Cytuno ar arferion safonol ar gyfer hyfforddiant CPR ledled Cymru
3. Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddiffibrilwyr a’u defnydd drwy:
  • Sicrhau bod pobl yn fwy cyfarwydd â diffibrilwyr
  • Canfod a llenwi bylchau mewn lleoliadau diffibrilwyr
  • Rhoi trefniadau effeithiol ar waith gyda phrotocol Cymru gyfan er mwyn sicrhau bod diffibrilwyr yn cael eu cynnal yn yr hirdymor ac ar ôl cael eu defnyddio, a’u bod yn hygyrch i’r cyhoedd
4. Lleihau amrywiadau mewn cyfraddau goroesi ar ôl ataliad y galon yn y gymuned
5. Codi ymwybyddiaeth o’r Ap GoodSAM a chael cyfleoedd i gofrestru fel Ymatebwr Cyntaf