Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd llygaid a retinopathi

Mae’r llyfryn hwn yn trafod iechyd llygaid yn gyffredinol, cymryd gofal o’ch golwg a sut mae diabetes Math 1 yn gallu effeithio eich llygaid.

Dros amser, mae llawer o glwcos yn y gwaed yn gallu effeithio’r pibellau gwaed mewn rhannau o’r corff, yn cynnwys eich llygaid. Mae hynny’n gallu arwain at gyflwr retinopathi.

Wrth ddysgu am ddiabetes Math 1 a sut i’w reoli, gallwch helpu eich hun i barahau’n iach mor hir â phosibl.