Neidio i'r prif gynnwy

Profion Pwynt Gofal

Cyflwyniad

Mae'r dudalen we hon yn rhoi trosolwg i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r cyhoedd ar sut y caiff gwasanaethau Profion Pwynt Gofal eu gweithredu a'u rheoli yng Nghymru.

Diffinnir Profion Pwynt Gofal (POCT) fel unrhyw brawf diagnostig a gynhelir gan staff ar wahân i wyddonydd gofal iechyd mewn labordy, a all gynnwys gweithwyr cymorth gofal iechyd, nyrsys, parafeddygon, fferyllwyr, podiatryddion, dietegwyr, deintyddion a staff meddygol, gan gynnwys contractwyr annibynnol a fferyllwyr yn y gymuned.

Gwneir hyn fel arfer yn agos at y claf, a gall fod yn y cartref, clinig, mewn practis cyffredinol, cartref gofal, fferyllfa ar y stryd fawr, lleoliad sgrinio, yn yr ysbyty, neu wrth ei gludo.
 

Safonau a pholisiau
Rhwydwaith Profion Pwynt Gofal
Cymwysiadau Profion Pwynt Gofal
Darparu gwasanaeth Profion Pwynt Gofal
Ymchwil a gwerthuso
Cysylltiadau