Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltiadau

Annette Thomas
Cadeirydd Gr┼Áp Strategaeth Profion Pwynt Gofal  ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Profion Pwynt Gofal 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rheolwr Profion Pwynt Gofal: Linda Turner

E-bost: ABB.PointofCareTesting@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rheolwr Profion Pwynt Gofal: Marge Everall

E-bost: bcupoct.enquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rheolwr Profion Pwynt Gofal: Seetal Sall

E-bost: poct.helpdesk.CAV@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Rheolwr Profion Pwynt Gofal: Mark Henry

E-bost: CTT_POCT.PointofCare@wales.nhs.uk

Anfonwch ebost at SBU.POCT@wales.nhs.uk os mae’ch ymholiad yn ymwneud â Ysbyty Tywysoges Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cydgysylltydd Profion Pwynt Gofal: Vivienne Williams

E-bost: poct.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Rheolwr Profion Pwynt Gofal: Ruth Jones

E-bost: SBU.POCT@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rheolwr Dyfeisiau Meddygol a Profion Pwynt Gofal: Helen Kendrick

E-bost: medical.devices.pow@wales.nhs.uk

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cysylltiad Profion Pwynt Gofal: Mike Jenkins (Arweinydd Clinigol Rhanbarthol – Parafeddyg)