Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

 

 

Hayley Heard – Arweinydd Rhaglen

Hayley.Heard@wales.nhs.uk  

 

 

Sara Edwards – Rheolwr Rhaglen 

Arweinydd Rhanbarthol y De Orllewin - (HDUHB, PTHB & SBUHB) 

Sara.Edwards4@wales.nhs.uk  

Dana Knoyle – Rheolwr Llwybrau Clinigol a Nyrs Arweiniol - Ffrydiau Gwaith

Arweinydd Rhanbarthol y De-ddwyrain - (ABUHB, CTMUHB, CVUHB) 

Dana.Knoyle@wales.nhs.uk  

Naomi Davies  - Uwch Reolwr Prosiect - Ffrydiau Gwaith

Naomi.Davies8@wales.nhs.uk  

 

Darren Evans – Uwch Reolwr Busnes a Phrosiectau

Arweinydd Rhanbarth y Gogledd - (BCUHB) 

Darren.Evans6@wales.nhs.uk  

Kate Evans – Uwch Arweinydd y Gweithlu – Hyfforddi a datblygu'r gweithlu

Kate.Evans20@wales.nhs.uk  

Linda Phillips – Uwch Reolwr Prosiect – Hyfforddi a datblygu'r gweithlu

Linda.Phillips3@wales.nhs.uk 

 

Ian Leigh – Rheolwr Gwella Galw a Chapasiti Endosgopi – Galw a Chapasiti

Ian.Leigh@wales.nhs.uk  

 

Julia Thomas – Uwch Arbenigwr Gwybodeg a Data – Ffrwd Waith Gwybodeg

Julia.Thomas6@wales.nhs.uk  

 

 

Lawrence Borge – Prif Reolwr Prosiect – Ffrwd Waith Gwybodeg

Lawrence.Borge@wales.nhs.uk  

 

Charlotte Dowling – Gweinyddwr Rhaglen

Charlotte.Dowling@wales.nhs.uk 

 

 

 

 

 

Amanda Beckett – Uwch Swyddog Cymorth Prosiect

Amanda.Beckett2@wales.nhs.uk