Neidio i'r prif gynnwy

Ansawdd, Diogelwch a Gwelliant

Gwella Ansawdd a Diogelwch gyda GIG Cymru

Mae ein cyfarwyddiaeth Ansawdd, Diogelwch a Gwella yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr Gweithrediaeth GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid ehangach y GIG i gefnogi creu system iechyd a gofal o’r ansawdd gorau i Gymru fel bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon yn y lle iawn, ac ar yr amser iawn.

Rydym yn trosi’r cyfeiriad polisi a’r safonau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn gamau gweithredu, gan wella ansawdd a diogelwch gofal iechyd yng Nghymru. Mae ein tîm gwella, a elwir yn Gwelliant Cymru, yn grymuso, yn ymgorffori ac yn dyrchafu gwelliant ar draws y GIG, gan ddarparu cymorth rhaglen wella Cymru gyfan i gyflawni blaenoriaethau diogelwch.

Ein meysydd ffocws Cymru gyfan presennol yw: