Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cefnogaeth

Mae ein tîm Ansawdd, Diogelwch a Gwella yn cynnig amrywiaeth o gymorth i helpu cydweithwyr yn GIG Cymru i wella ansawdd a diogelwch, gan gynnwys:

  • Academi Gwelliant Cymru – mae’n cynnig hyfforddiant ac adnoddau i helpu timau gwella lleol i ymgorffori sgiliau gwella ar draws GIG Cymru, gan roi’r gallu i dimau wella.
  • Q Lab Cymru (Labordy Q Cymru) – mae’n annog timau ar draws GIG Cymru i archwilio gwahanol ddulliau o ymdrin â heriau cymhleth, gan ddefnyddio syniadau newydd a dulliau seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau gwelliant. 
  • Ymgysylltu â Gwella Ansawdd - mae’n gwella ymdrechion gwella gydag offer ymarferol, canllawiau, a chymorth hyfforddi i helpu timau i gynnwys pobl mewn gwelliant. 
  • Data Gwella Ansawdd Data – cefnogi gwellhawyr i fesur, dysgu a dangos tystiolaeth o’u gwelliannau drwy ganllawiau, hyfforddiant ac offer megis Mesur. 

Mae rhagor o wybodaeth isod: