Neidio i'r prif gynnwy

Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

Mae’r Chwe Nod, sydd wedi’u cynllunio ar y cyd gan arweinwyr clinigol a phroffesiynol, yn rhychwantu’r llwybr gofal brys a gofal mewn argyfwng ac maent yn adlewyrchu’r blaenoriaethau yn Rhaglen Lywodraethu 2021–2026 Llywodraeth Cymru, i ddarparu gofal iechyd effeithiol, cynaliadwy a rhagorol mor agos at y cartref â phosibl, a gwella mynediad at wasanaethau a'u hintegreiddio.

Mae'r nodau hyn yn cynrychioli'r canlyniadau yr ydym yn eu disgwyl ar gyfer pobl sydd angen mynediad at ofal brys a gofal brys. Dylai cyflawni’r nodau’n llwyddiannus alluogi’r profiad a’r canlyniadau gorau posibl i boblogaethau lleol a staff.

Cafodd y rhaglen Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng ei sefydlu i gynorthwyo Byrddau Iechyd a'u partneriaid i drawsnewid a gwella'r gwaith o ddarparu gwasanaethau gofal brys a gofal mewn argyfwng i bobl Cymru.

 

 

Ym mis Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'Lawlyfr Polisi'r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng sy’n disgrifio’r blaenoriaethau ar gyfer darparu gofal brys a gofal mewn argyfwng mewn modd sy’n sicrhau bod cleifion yn cael y gofal iawn, yn y lle iawn, y tro cyntaf.

Mae’r llawlyfr yn cynnwys cyfres o ddatganiadau ansawdd ar gyfer pob un o’r chwe nod, gan roi disgrifiad manwl o’r canlyniadau a’r safonau y dylai’r unigolyn eu disgwyl pan fo angen gofal brys neu ofal mewn argyfwng arno.

Mae Swyddfa Rheoli Portffolio'r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys ac Argyfwng (PMO) yn cefnogi cyflawni'r Rhaglen, gan weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau GIG a sefydliadau partner. Mae’r PMO yn sicrhau cysylltedd a llif gwybodaeth rhwng Arweinwyr Nodau a ffrydiau gwaith galluogi, ac mae’n atebol i Fwrdd y Rhaglen Chwe Nod.
 

I gysylltu â’r PMO, gallwch e-bostio blwch post Chwe Nod - ABB.SixGoalsUEC@wales.nhs.uk


Mae Bwrdd Rhaglen y Chwe Nod wedi cymeradwyo nifer o brosiectau allweddol ar gyfer 2024/25. Bydd blwyddyn tri o’r Rhaglen Chwe Nod yn parhau i ddarparu gofal iechyd effeithiol, o ansawdd uchel a chynaliadwy mor agos i’r cartref â phosibl, ac i wella mynediad ac integreiddio gwasanaethau.