Neidio i'r prif gynnwy

Cynllunio a Chyflawni Ariannol

Mae'r swyddogaeth cynllunio a chyflawni ariannol yn ymgorffori gwaith yr Uned Cyflawni Ariannol. 

Bydd yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol a chyflawni, ochr yn ochr â chynyddu effaith a chrynswth gwariant Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru i’r eithaf.

Bydd hefyd yn cefnogi’r broses o gyflawni agenda ansawdd a diogelwch integredig gan ganolbwyntio ar sut mae'r GIG yn defnyddio ei adnoddau a'r canlyniadau y mae'n eu cyflawni i nodi cyfleoedd i wella.