Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ar 1 Ionawr 2005. Mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant o gyfrinachedd i un o fod yn agored ac yn atebol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi'r hawl gyffredinol i'r cyhoedd weld gwybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, gallwch wneud hynny naill ai drwy ebost, ffôn neu'n ysgrifenedig i:

 

Mae gennych hawl i ofyn am fformat y wybodaeth sy'n ofynnol.