Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

17/06/24
Cyhoeddi enwau'r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru 2024

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru eleni.

13/06/24
Cofiwch Ofyn, Addasu a Chynorthwyo'r Wythnos Anabledd Dysgu hon

I ddathlu a hyrwyddo Wythnos Anabledd Dysgu eleni, mae Gwelliant Cymru yn annog cydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gydnabod anghenion a gofynion pobl ag anabledd dysgu.

21/05/24
Prosiect canser yn ysbrydoli gwelliant parhaus yn y tîm radioleg

Mae adran radioleg brysur ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cymryd ysbrydoliaeth o’r byd gweithgynhyrchu cerbydau i reoli ei llwyth gwaith heriol yn effeithiol.

07/05/24
Plant ac oedolion ifanc i elwa ar grantiau anabledd dysgu

Mae cyllid grant newydd gan Lywodraeth Cymru ar fin gwella bywydau plant ac oedolion ifanc ag anabledd dysgu ledled Cymru.

03/05/24
Rydyn ni'n ôl ar gyfer ail gyfres ein podlediad Trafod Gwelliant

Yn y gyfres hon, rydym yn ymchwilio i rai straeon gwella anhygoel sy’n digwydd ar draws GIG Cymru, fel rhan o’r Gydweithredfa Gofal Diogel.

22/04/24
Gwelliant i barhau wrth i brosiect Llwybrau Lle'r Amheuir Canser ddod i ben

Bydd Gwelliant Cymru yn parhau i gefnogi timau ar draws GIG Cymru i wneud gwaith i leihau’r amser rhwng yr amheuaeth o ganser a’r diagnosis ar ôl i’r prosiect Llwybrau Lle’r Amheuir Canser ddod i ben.

22/04/24
Prosiect Cwympo mewn Gofal yn lleddfu'r pwysau ar wasanaethau rheng flaen

Mae prosiect yn Abertawe yn troi at y dechnoleg ddiweddaraf i wella'r broses o ymateb i rywun sydd wedi cwympo yn y cartref.

14/03/24
Gadewch i ni ddathlu eich rhagoriaeth mewn gwelliant ac ansawdd yng Ngwobrau GIG Cymru 2024

Mae'r Gwobrau yn ôl ac yn cynnwys 12 categori newydd i arddangos gwaith gwella ar draws iechyd a gofal yng Nghymru.

16/04/24
Lleihau'r pwysau ar Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST), adrannau argyfwng a chapasiti mewn ysbytai acíwt
03/04/24
Gwella Ansawdd a Diogelwch gyda GIG Cymru

O 1 Ebrill 2024, bydd Gwelliant Cymru yn ymuno’n ffurfiol â Gweithrediaeth GIG Cymru i ffurfio’r gyfarwyddiaeth Ansawdd, Diogelwch a Gwella.

21/03/24
Tîm Patholeg Gellol yn Gwella Cyflymder Prosesu Samplau Canser

Mae gwaith gwella sydd wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) wedi cynyddu cyflymder prosesu samplau brys lle mae amheuaeth o ganser yn ei labordy Patholeg Gellol.

31/03/23
Y gymuned welliant yn ffarwelio â Joy a Paula

Mae cymuned welliant GIG Cymru yn ffarwelio â dau gydweithiwr sydd wedi rhoi gwasanaeth hir i’r GIG.

17/05/22
Dathlu Cynhadledd Genedlaethol gyntaf Gwelliant Cymru ers y pandemig
17/09/21
Gwelliant Cymru yn cyhoeddi strategaeth newydd i gefnogi gwelliant i ddiogelwch cleifion ledled iechyd a gofal yng Nghymru

Heddiw, ar Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, mae Gwelliant Cymru yn lansio strategaeth ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’

29/11/19
Cynhadledd Ail-lansio Gwelliant Cymru

Dros gyfnod o ddeuddydd yn gynt yr wythnos hon, croesawom dros 650 o gyfranogwyr o bob cwr o Gymru i ailfeddwl sut rydym ni’n gwella – gyda’n gilydd.

30/03/23
Cydweithio i wneud gwahaniaeth: sut mae Gwelliant Cymru yn cyflymu gwelliannau gyda GIG Cymru

Rydym yn falch iawn o allu rhannu Adroddiad Blynyddol cyntaf Gwelliant Cymru gyda chi.

10/03/23
Grŵp Cydweithredol ar gyfer Gofal Diogel yn agosáu at 40 o brosiectau gwella
17/02/23
Cyllid Newydd ar Gael ar gyfer Prosiectau Gwella Anabledd Dysgu
15/02/23
Cyfle ariannu – Cyfnewidfa Q
19/10/22
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2022