Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i Ymarferwyr

Isod cewch ddolenni i amrywiaeth o adnoddau a dogfennau ar atal hunanladdiad a hunan-niwed.

Ceir dolenni i adnoddau iechyd meddwl cyffredinol ar ein tudalen Adnoddau Rhwydwaith Iechyd Meddwl.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddata a thystiolaeth sy'n ymwneud ag Iechyd Meddwl, gan gynnwys hunanladdiad a hunan-niwed (2017) ar wefan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cydgysylltwyr Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Rhanbarthol
 
Y Gogledd

David Patel, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
David.Patel@wales.nhs.uk

Y Canolbarth a’r Gorllewin

Laura Tranter, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Laura.Tranter@wales.nhs.uk

Y De-ddwyrain

Ceri Fowler, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
Ceri.Fowler2@wales.nhs.uk

Grŵp Cynghori Cenedlaethol
  • Aelodaeth y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru
  • Canllawiau Cynllunio Atal Hunanladdiad Lleol a gyhoeddwyd gan y Grŵp Cynghori Cenedlaethol (NAG)
    14 Tachwedd 2017

Mae'r Gynghrair Atal Hunanladdiad Genedlaethol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cydweithio i gynhyrchu cynllunio atal hunanladdiad lleol – adnodd ymarferol (Ionawr 2020), i helpu asiantaethau lleol, gan gynnwys awdurdodau lleol, i ddatblygu eu strategaethau a'u cynlluniau gweithredu atal hunanladdiad lleol