Neidio i'r prif gynnwy

Mae gwasanaethau cymorth lleol yn dal i fod ar agor

Am eich bod chi’n  bwysig i ni.

Gall siarad a rhannu eich pryderon â rhywun y gallwch ymddiried ynddo wneud y byd o wahaniaeth i’r ffordd rydych chi’n teimlo. 

Mae gwasanaethau cymunedol yn dal i fod ar agor i’ch cefnogi. 

Gall y ffordd mae gwasanaethau’n cael eu cynnig amrywio - efallai y cewch chi ymweliad gartref, neu bydd rhywun yn cysylltu â chi dros y ffôn neu drwy  alwad fideo.

Cofiwch mae’n hollol iawn i chi barhau i gysylltu â’ch bydwraig, eich ymwelydd iechyd neu eich meddyg teulu am gymorth ychwanegol neu cysylltwch â:

C.A.L.L. Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru
Rhadffon 0800 132 737 neu anfonwch neges destun 'help' at 81066 (y codir y gyfradd rhwydwaith safonol amdani) - unrhyw amser, ddydd a nos

Magu Plant. Rhowch Amser Iddo
Gwybodaeth ymarferol, arbenigol am ddim

Info Engine a Dewis
Dod o hyd i wasanaethau yn eich cymuned

#YouMatterToUs 
#TogetherWeCan
#WalesPNMHNetwork