Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant a dysgu

Roedd y Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc a Fframwaith NYTH / NEST yn trefnu digwyddiadau hyfforddiant yn rheolaidd.

 
Ar y dudalen hon, fe welwch recordiadau, sleidiau Powerpoint a deunyddiau cysylltiedig eraill o rai o'r digwyddiadau hyn.
 
Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a hawliau plant

Y dull sy'n seiliedig ar hawliau, pwysigrwydd polisi a strategaeth, a phrosiectau bywyd go iawn ledled Cymru.

Pwysigrwydd oedolion y gellir ymddiried ynddynt ym mywydau plant

Cynhelir ar y cyd â T4CYP a Gwasanaethau Ymlyniad Gwent

Lles mewn ysgolion: Rhannu dysgu i gefnogi pobl ifanc

Digwyddiad cydweithredol gyda Chanolfan Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Wolfson

Cormac Russell: Rhoi cymunedau wrth wraidd newid

Egwyddorion sylfaenol datblygu cymunedol seiliedig ar asedau

Dosbarthiadau meistr Dr Karen Treisman

Pŵer Iaith ag Amgylcheddau Ffisegol wedi’u llywio gan Seicoleg

Cyflwyniad i Ymchwiliad Trogylch

Dull Ysgol Gyfan Gwent at Les Emosiynol

Cyflwyniad i gyd-gynhyrchu

Gyda Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Digwyddiad gwrando gyda phobl ifanc

Digwyddiad cydweithredol gyda phobol ifanc, tîm Comisiynydd Plant Cymru a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol