Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael cymorth

Isod ceir dolenni i amrywiaeth o sefydliadau os ydych yn chwilio am gymorth iechyd meddwl i chi eich hun neu rywun rydych chi'n ei adnabod.

Os oes angen cymorth uniongyrchol arnoch a bod perygl i fywyd, ewch i'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf neu ffoniwch 999.

Os oes angen i chi siarad â rhywun am eich teimladau:

Samariaid Cymru  
Rhadffon 116 123 neu e-bostiwch jo@samaritans.org unrhyw amser, ddydd a nos

C.A.L.L. Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru
Rhadffon 0800 132 737 neu anfonwch neges destun 'help' at 81066 (y codir y gyfradd rhwydwaith safonol amdani) - unrhyw amser, ddydd a nos
 

Plant a phobl ifanc

Childline
 Ffoniwch am ddim ar 0800 1111 neu ewch i'w safle i sgwrsio ar-lein neu anfon e-bost.

MEIC
Cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed ar agor rhwng 8am a hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Rhadffon 080880 23456, testun 84001 neu negeseua gwib ar eu gwefan.
 

Hunanladdiad a phrofedigaeth

Cymorth wrth Law Cymru
Adnodd i bobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad neu farwolaeth arall anesboniadwy, ac i’r rhai sy’n eu helpu.

PAPYRUS HOPElineUK
(Ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 35 oed sy'n profi meddyliau am hunanladdiad, neu ar gyfer unrhyw un sy'n pryderu y gallai person ifanc fod yn meddwl am hunanladdiad)
Rhadffôn 0800 068 41  

Cruse
(Cruse Bereavement Care)
Rhadffôn 0808 808 1677  

SOBS
(Goroeswyr profedigaeth drwy hunanladdiad)
0300 111 5065  

Anhwylderau bwyta

Beat

Llinellau cymorth - Beat (beateatingdisorders.org.uk)

Llinell Gymorth Ymroddedig Cymru: 0808 801 0433

E-bost: Waleshelp@beateatingdisorders.org.uk

Mae llinellau cymorth ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 1pm-9pm yn ystod yr wythnos, a 5pm-9pm ar benwythnosau a gwyliau banc, yn ogystal ag opsiwn sgwrsio ar-lein.

Iechyd meddwl amenedigol
 • PANDAS
  Llinell gymorth ar gael o 11yb - 10yh - 0808 1961 776
   
Cymorth, cyngor ac arweiniad cyffredinol ar iechyd meddwl
Plant a Phobl Ifanc
Anhwylderau bwyta
Hunanladdiad a phrofedigaeth
 • PAPYRUS
  Ar gyfer plant a phobl ifanc dan 35 oed
 • CRUSE
  Gofal profedigaeth
 • SOBS
  Goroeswyr profedigaeth drwy hunanladdiad
   
Iechyd Meddwl Amenedigol
 • Llyfryn 'Cymorth wrth law'
  Os ydych wedi profi profedigaeth drwy hunanladdiad, neu'n adnabod rhywun sydd wedi gwneud hynny.
 • Grwpiau cymorth i rieni newydd
  Mae'n debygol bod yna grwpiau cymorth ar gyfer rhieni newydd sy'n rhedeg yn lleol yn eich ardal chi - gofynnwch i'ch bydwraig, ymwelydd iechyd neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (gallwch ddod o hyd i'ch gwasanaeth lleol yn www.dewis.cymru)