Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth a Deallusrwydd

Mae Tîm Arbenigol Gwybodaeth Canser WCN yn cefnogi cyfraniad GIG Cymru mewn archwiliadau canser cenedlaethol, ac yn rhoi cymorth i ddefnyddwyr gweithredol byrddau iechyd o system gwybodaeth glinigol canser Cymru gyfan (CaNISC) wrth gasglu, dilysu a dadansoddi'r data ar gyfer pob claf sydd newydd gael diagnosis o ganser.

Mae gan y “Cynllun Gwella Canser ar gyfer GIG Cymru 2023-2026” nifer o flaenoriaethau allweddol ar gyfer gwybodaeth a deallusrwydd, fel y’u rhestrir isod:

  • Fersiwn ar ganser Strategaeth Ddigidol y GIG wedi'i diweddaru
  • Map ffordd i fynd i'r afael â mater seilos data canser
  • Y Fframwaith Perfformiad Canser wedi'i adnewyddu
  • Archwiliadau Cenedlaethol
  • Gweithredu’n llwyddiannus y ffurflenni setiau data canser