Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Genedlaethol Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Rhaglen Genedlaethol Gofal Lliniarol a Diwedd Oes

Rydym am i bobl allu byw eu dyddiau olaf yn y lleoliad o'u dewis – boed hynny yn y cartref, yr ysbyty neu'r hosbis ac rydym am iddyn nhw gael mynediad at ofal o ansawdd uchel ble bynnag maen nhw'n byw ac yn marw, beth bynnag fo'u clefyd neu eu hanabledd sy’n bodoli eisoes.

Mae ein gwaith yn cael ei lywio gan y themâu canlynol, fel y nodir yn y Datganiad Ansawdd ar gyfer Gofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes ac rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i weithredu a chyflawni’r gwaith hwn.