Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydwaith Clinigol Strategol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol

  Ysbyty Glan Clwyd

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Canolfan Gofal Dwys Newyddenedigol Is-ranbarthol (SuRNICC)

  Ysbyty Maelor Wrecsam

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Arbennig i Fabanod

  Ysbyty Gwynedd

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Arbennig Babanod

  Ysbyty Bryn Beryl

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Ysbyty Dolgellau

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Nid oes gan Bowys unrhyw unedau newyddenedigol, ac mae pob un o'r chwe uned famolaeth yn Unedau Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Ysbyty Coffa Rhyfel Aberhonddu
  Ysbyty Coffa Rhyfel Fictoria
  Ysbyty Trefyclo
  Ysbyty Llandrindod
  Ysbyty Coffa Rhyfel Llanidloes
  Ysbyty Coffa Sir Drefaldwyn
  Ysbyty Cyffredinol Glangwili

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr

  Ysbyty Llwynhelyg

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Ysbyty Cyffredinol Bronglais

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
   

  Ysbyty'r Tywysog Siarl

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Newyddenedigol Leol

  Ysbyty Tywysoges Cymru

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Arbennig Babanod

  Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd
   

  Ysbyty Singleton

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Dwys Newyddenedigol

  Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd
   

  Ysbyty Athrofaol Y Faenor

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Dwys Newyddenedigol a Gofal Arbennig i Fabanod

  Ysbyty Brenhinol Gwent

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Ysbyty Nevill Hall

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd

  Ysbyty Ystrad Fawr

  Uned Annibynnol Dan Arweiniad Bydwragedd
   

  Ysbyty Athrofaol Cymru

  Uned Dan Arweiniad Obsetetreg ac Uned Bydwreigiaeth Ochr yn Ochr
  Uned Gofal Dwys Newyddenedigol