Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i ymarferwyr

Isod cewch ddolenni i amrywiaeth o becynnau cymorth, adnoddau a dogfennau iechyd meddwl amenedigol.

Ceir dolenni i adnoddau iechyd meddwl cyffredinol ar ein tudalen Adnoddau Rhwydwaith Iechyd Meddwl.

Meini Prawf Lefelau Gwasanaeth ac Atgyfeirio i Wasanaethau

Meini prawf cyflwyniad posibl a derbyn atgyfeirio, yn ogystal â ymyriadau a awgrymir.

Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol - adnoddau'r GIG

Amrywiaeth o ganllawiau a dogfennau ar gyfer staff sy'n gweithio o fewn y GIG.

Offeryn Asesu Llwybr Cynghrair Iechyd Meddwl Mamau (MMHA)

Offeryn i helpu partneriaid lleol i raddio eu cynnig lleol yn erbyn safonau cenedlaethol er mwyn nodi cryfderau a bylchau lle mae angen gwneud mwy o waith.

Meddygon Teulu - Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Amenedigol

Offer i gynorthwyo aelodau'r tîm gofal sylfaenol i ddarparu gofal o'r ansawdd uchaf i fenywod â phroblemau iechyd meddwl yn y cyfnod amenedigol.

Dod yn Dad

Gall dod yn rhiant fod yn gyfnod heriol ac mae rhai tadau'n yn teimlo na ddiwellir eu hanghenion yn aml. Nod yr astudiaeth hon yw cynyddu dealltwriaeth o’r newidiadau y mae dynion yn dod ar eu traws wrth ddod yn dad o safbwynt corfforol, cymdeithasol ac emosiynol.

Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru

Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru i wasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol ledled Cymru.

From Bumps to Babies: Perinatal Mental Health Care in Wales

Adroddiad yr NSPCC ar brosiect a archwiliodd ofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru a phrofiadau menywod a'u partneriaid y mae problemau iechyd meddwl amenedigol wedi effeithio arnyn nhw.  

Adroddiad Meincnodi'r GIG ar Ganfyddiadau Gwasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol Cyffredinol (Lloegr) 

Ceisiodd yr astudiaeth gael dealltwriaeth o faint o ddarpariaeth Iechyd Meddwl Amenedigol sydd mewn gwasanaethau cyffredinol ledled Lloegr, gan ategu archwiliad blynyddol o wasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol Arbenigol a gynhaliwyd gan Rwydwaith Meincnodi'r GIG ar gyfer NHS England.

Iechyd Meddwl Mamau – Lleisiau Menywod

Mae adroddiad Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr yn amlinellu canlyniadau arolwg o dros 2300 o fenywod am eu profiadau o broblemau iechyd meddwl yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd.

Clychlythyrau

 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Ebrill 2024 (PDF, 2.0Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Gorffenaf 2023 (PDF, 2.7Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Ebrill 2023 (PDF, 4.2Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Ionawr 2023 (PDF, 1.4Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Mehefin 2021 (PDF, 3.3Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Mai 2021 (PDF, 3.4Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Ionawr 2021 (PDF, 2.8Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Medi 2020 (PDF, 2.8Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Chwefror 2020 (PDF, 1.5Mb)
 Rhwydwaith Iechyd Meddwl Amenedigol Medi 2019 (PDF, 625Kb)